Volvo Cars introduceert een baanbrekende premium luchtkwaliteitstechnologie in zijn wagens. Hierdoor kunnen Volvo-bestuurders voor hun rit de lucht zuiveren in hun wagen en kunnen ze schone en gezonde lucht inademen.

De nieuwe Advanced Air Cleaner-technologie van Volvo heeft een sensor die het PM2.5-niveau in de wagen meet. Dit is een unieke functie die nergens anders op de markt te vinden is.

In China, waar PM2.5-metingen en andere gerelateerde informatie een gevestigde waarde zijn, kunnen Volvo-bestuurders ook de luchtkwaliteit in de wagen vergelijken met die van buiten.

PM2.5 geeft de hoeveelheid fijnstof in de lucht aan en wordt vaak gebruikt om de luchtkwaliteit te meten. Wereldwijd zijn er heel wat stedelijke gebieden die kampen met PM2.5-concentraties die de aanbevolen niveaus van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden – nog een bewijs dat het nodig is om de impact ervan te beperken.

De Advanced Air Cleaner-technologie is beschikbaar op alle 90- en 60-modellen die sinds het voorjaar gebaseerd zijn op de Scalable Product Architecture (SPA) en zuivert het fijnstof uit de lucht in de wagen. Dankzij de filter op basis van synthetische vezels en ionisatie blijven tot 95% van de PM2.5-deeltjes uit de wagen.

Dat zorgt voor een betere luchtkwaliteit in de wagen, waardoor de schadelijke gevolgen voor de gezondheid die met luchtvervuiling en fijnstof gepaard gaan beperkt blijven. Schonere lucht in de wagen helpt ook om veiliger te rijden, want gezonde en frisse lucht kunnen de concentratie van de bestuurder een boost geven.Bestuurders van de betrokken Volvo-modellen kunnen ook de mobiele applicatie Volvo On Call gebruiken (indien beschikbaar) om een extra zuivering van de lucht in de wagen eenvoudig te plannen voor vertrek. De app geeft aan wat de PM2.5-concentratie is na de zuivering.

“Met onze Advanced Air Cleaner-technologie kun je ervan op aan dat de lucht in je Volvo schoner en gezonder is”, aldus Anders Löfvendahl, senior technical expert inzake luchtkwaliteit in wagens bij Volvo Cars. “We geloven dat schonere lucht goed voor je is, zowel wat betreft gezondheid als veiligheid en we blijven daarvoor het onderste uit de kan halen.”

Naast de Advanced Air Cleaner-technologie werkt Volvo Cars ook op andere manieren aan een gezonde omgeving in wagens. Zo leggen ingenieurs zich al jarenlang toe op het verwijderen van emissies van organische stoffen in de wagen en beperken ze het gebruik van allergieverwekkende materialen in het interieur.

Volvo Cars heeft strikte bevoorradingsvereisten voor leveranciers om zo het ontstaan en de emissie van geuren van onderdelen en materialen die in de wagen gebruikt worden te beperken. Het bedrijf werkt ook nauw samen met tal van universiteiten en andere instituten aan projecten met betrekking tot materiaalgebruik en aan de ontwikkeling en implementatie van steeds striktere allergienormen voor het interieur.

Een speciaal team dat geuren beoordeelt, intern bekend als ‘The Noses’ (De Neuzen), houdt zich bezig met het testen van afzonderlijke onderdelen en van de volledige wagen op geuremissies. Ondanks de technologische vooruitgang blijft dit team onmisbaar voor geurcontrole. De menselijke neus is immers veel gevoeliger dan eender welk analytisch instrument.