Daardoor hebben Volvo Cars en Polestar, als Volvo Car Corporation, een poolingovereenkomst gesloten met Ford waarbij ze hun overtollige CO2-emissies aan Ford en eventueel andere autofabrikanten aanbieden in overeenstemming met het poolingsysteem dat door de Europese Commissie werd ingevoerd. De uit de deal afkomstige inkomsten zullen worden geïnvesteerd in nieuwe projecten voor groene technologie.

“Voor Volvo Car Group is de toekomst elektrisch en we transformeren ons bedrijf via concrete acties”, aldus Håkan Samuelsson, CEO van Volvo Car Group. “Het verheugt mij dat we onze CO2-emissiedoelstellingen zullen overtreffen. Het bewijst dat onze strategie de juiste is voor ons bedrijf en voor de planeet.”

Volvo Cars was de eerste gevestigde autobouwer die het engagement aanging om zijn volledige assortiment te elektrificeren en is het enige merk dat voor elk model in zijn assortiment een plug-inhybridevariant aanbiedt. Het zal in de komende jaren ook een reeks volledig elektrische modellen introduceren, te beginnen met de XC40 Recharge, waarvan de leveringen in 2021 starten.

De verkoop van zijn plug-inhybrides bedroeg in de eerste drie kwartalen van 2020 meer dan een kwart van de verkopen in Europa. Tijdens die periode was Volvo Cars het nummer één premium plug-inhybridemerk in Europa, zoals gemeten door IHS, en tegen 2025 wil het bedrijf dat de helft van alle verkochte Volvo’s volledig elektrisch is, en de andere helft hybride.

Ondertussen is Polestar eerder dit jaar begonnen met de levering van zijn volledig elektrische Polestar 2-model en is het uitgegroeid tot een van de meest prominente merken voor elektrische auto’s in Europa, terwijl het zijn aanwezigheid op de markt van elektrische wagens verder blijft uitbouwen.

De elektrificatiestrategie van Volvo Cars maakt deel uit van zijn ambitieuze klimaatplan, waarmee het tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming wil worden. Het plan gaat verder dan het aanpakken van de uitlaatgassen door middel van elektrificatie; het bedrijf zal ook de koolstofuitstoot aanpakken in zijn productienetwerk en ruimere activiteiten, zijn toeleveringsketen en via het recycleren en hergebruiken van materialen.

Als eerste tastbare stap in de richting van zijn doel voor 2040 wil het bedrijf de CO2-voetafdruk voor de levenscyclus per wagen tussen 2018 en 2025 met 40% verlagen, onder meer door de uitlaatemissies per wagen met 50% te verminderen.