Daarmee is Torslanda nu de tweede fabriek in Volvo’s totale productienetwerk die dat doel heeft bereikt. De motorfabriek in Skövde in Zweden werd in 2018 al klimaatneutraal.

Volvo Cars bestempelt een productiesite als volledig klimaatneutraal wanneer er geen netto toename van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer wordt geregistreerd door de elektriciteit en verwarming die de fabriek verbruikt.

De fabriek in Torslanda, de oudste van Volvo Cars, wordt sinds 2008 met klimaatneutrale elektriciteit aangedreven. Daarnaast maakt de fabriek nu ook gebruik van klimaatneutrale verwarming. De helft van de verwarming van de fabriek is afkomstig van biogas. De andere helft wordt voornamelijk opgewekt door warmtenetten via industriële overtollige warmte.

“Torslanda uitroepen tot onze eerste klimaatneutrale autofabriek is een belangrijke mijlpaal”, aldus Javier Varela, hoofd van Industrial Operations and Quality bij Volvo Cars. “We streven naar een klimaatneutraal productienetwerk tegen 2025, dus deze verwezenlijking toont aan dat we erg vastberaden zijn om onze impact op het milieu voortdurend te verkleinen.”

De fabriek in Torslanda is niet alleen klimaatneutraal, maar vermindert ook voortdurend het energieverbruik. Dankzij doelgerichte verbeteringen van zijn activiteiten in 2020 kon Volvo Cars op jaarbasis bijna 7.000 megawattuur (MWh) energie besparen. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 450 Zweedse gezinswoningen.

De fabriek wil de komende jaren onder meer de verlichtings- en verwarmingssystemen nog efficiënter maken, waardoor men tegen 2023 jaarlijks ongeveer 20.000 MWh extra energie kan besparen. Die energiebesparing maakt deel uit van de grotere ambitie van Volvo Cars om tegen 2025 het energieverbruik per geproduceerde auto in zijn productienetwerk met 30% te verminderen.

Als Volvo Cars zijn doelstelling wil bereiken om klimaatneutraal te produceren, heeft het de volledige steun nodig van lokale partners bij de overheid en bedrijven om toegang te krijgen tot klimaatneutrale elektriciteit en verwarming. Daarnaast zal Volvo Cars ter plaatse zijn eigen productiecapaciteit van hernieuwbare elektriciteit ontwikkelen.

Volvo Cars’ doelstelling om zijn productie klimaatneutraal te maken kadert in het klimaatplan van het bedrijf, een van de meest ambitieuze in de industrie. Het klapstuk is de ambitie van Volvo Cars om zijn volledig assortiment te elektrificeren.

Het plan gaat echter verder dan het aanpakken van de uitlaatgassen door middel van volledige elektrificatie. Ook de koolstofuitstoot in de verdere activiteiten en de toeleveringsketen wordt aangepakt en materialen worden gerecycleerd en hergebruikt door op de circulaire economie te focussen.