Om haar CO2-voetafdruk nog sneller te verminderen, kondigt Volvo Cars vandaag ook de invoering aan van een interne koolstofprijs van 1.000 SEK voor elke ton koolstofemissies in zijn hele waardeketen. Die maatregel past in het kader van zijn ambitie om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn.

De Verklaring van Glasgow, die op de COP26 wordt onthuld ter gelegenheid van Wereldtransportdag, is een belofte van de industrie- en regeringsleiders om voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen tegen 2035 uit te faseren in toonaangevende markten en wereldwijd tegen 2040.

Volvo Cars heeft ook zijn eigen klimaatdoelstellingen die een hele stap verder gaan dan de beloftes in de verklaring van vandaag. Het bedrijf verwacht dat tegen 2025 al meer dan de helft van alle verkochte Volvo’s volledig elektrisch zal zijn. Tegen 2030 wil het een volledig elektrische autofabrikant zijn en alleen maar zuiver elektrische wagens verkopen.

De ondertekening van de verklaring van vandaag geeft te kennen dat het bedrijf volledig achter de ‘Race to Zero’-ambities staat, en spreekt de hoop uit dat de industrie en overheden samen een versnelde uitfasering van auto’s op fossiele brandstoffen kunnen realiseren die nauwer aansluit bij de eigen timing van Volvo Cars.

“Ons plan om tegen 2030 een volledig elektrische autofabrikant te zijn is een van de meest ambitieuze in de sector, maar we kunnen niet in ons eentje emissievrij transport waarmaken,” zegt Håkan Samuelsson. “Ik ben daarom verheugd om hier in Glasgow bij het ondertekenen van de verklaring naast collega's uit de sector en regeringsvertegenwoordigers te staan. Het is nu tijd om actie te ondernemen voor het klimaat.”

Met betrekking tot de interne koolstofprijs is Volvo Cars de eerste autofabrikant die zijn woorden in daden omzet en vandaag al een interne koolstofprijs in al zijn activiteiten implementeert. De prijs is ook aanzienlijk hoger dan wat organisaties zoals het Internationaal Energieagentschap aanbevelen.

Het bedrijf streeft er bewust naar om zijn organisatie toekomstbestendig te maken en de regelgeving voor te zijn, en het pleit ervoor dat meer regeringen de komende jaren een koolstofprijs implementeren.

Volgens zo’n regeling zal elk toekomstig autoproject een ‘duurzaamheidstoetsing’ moeten ondergaan en wordt een CO2-kost opgelegd voor elke verwachte ton koolstofemissies tijdens de levenscyclus van de auto. Het doel is om ervoor te zorgen dat elk automodel zelfs onder een strikt koolstofprijsmechanisme winstgevend is en dat alle beslissingen voor het project, de aankoop en de productie in de richting van de meest duurzame optie worden gestuurd.

“Een wereldwijde en eerlijke prijs voor CO2 is van cruciaal belang voor de wereld om zijn klimaatambities te verwezenlijken. Daarvoor we moeten allemaal een tandje bijsteken,” zegt Björn Annwall, chief financial officer. “We zijn er sterk van overtuigd dat vooruitstrevende bedrijven de leiding moeten nemen door een interne koolstofprijs te bepalen. Door de CO2-aangepaste winstgevendheid van toekomstige auto’s te beoordelen, verwachten we acties te versnellen die ons vandaag al zullen helpen om koolstofemissies te identificeren en verminderen.”

Het bedrijf heeft ook beslist om de financiële transparantie te verbeteren en de financiële gemeenschap meer inzicht te geven in het succes van zijn elektrificatiestrategie en zijn globale transformatie.

Vanaf 2022 zal Volvo Cars bij elk kwartaalverslag individuele cijfers over de financiële prestaties van zijn elektrische en niet-elektrische activiteiten openbaar maken.